• Współczesna logistyka magazynowa

  Możliwość komentowania Współczesna logistyka magazynowa została wyłączona
  5 kwietnia, 2022 /  Biznes

  Logistyka magazynowa pełni coraz ważniejszą rolę we współczesnej gospodarce. Jej znaczenie rośnie w ślad za rozwojem łańcuchów dostaw oraz trendami globalizacyjnymi. W jaki sposób powinna być zorganizowana obsługa magazynu, by zapewnić pełną efektywność procesów w nim zachodzących?

  Logistyka magazynowa – współczesne trendy

  system logistycznyNowoczesna logistyka magazynowa skupia się przede wszystkim na usprawnianiu przepływu towarów. Magazyny traktowane są jako miejsca, gdzie odbywają się procesy przeładunku i kompletowania dostaw. W wielu wypadkach obsługa magazynu jest więc zbiorem czynności, które mają zapewnić szybkie przemieszczenie towarów i materiałów przez centrum logistyczne: przyjęcia, złożenia w wyznaczonych miejscach oraz ich pobrania w trakcie kompletacji zamówienia wychodzącego i samej wysyłki do odbiorcy. Oprócz przepływu samych towarów logistyka magazynowa obejmuje również przekazywanie związanych z nimi informacji. Popularnym rozwiązaniem wśród osób prowadzących magazyn jest zatrudnienie zewnętrznej firmy zajmującej się kompleksowo logistyką magazynową i wyręczy nas w tym skomplikowanym procesie.

  Obsługa magazynu – niezbędne wyposażenie

  Aby wykonać wszystkie opisane wcześniej operacje konieczne jest wyposażenie osób, obsługujących magazyn, w niezbędne środki techniczne. Współczesna logistyka magazynowa bazuje w dużej mierze na pracach wykonywanych z użyciem specjalistycznych sprzętów, takich jak:

  • wózki widłowe i wózki ręczne do przesuwania towarów,
  • wózki kompletacyjne,
  • urządzenia do metkowania i zabezpieczania ładunków,
  • systemy teleinformatyczne, pozwalające na lokalizację towaru oraz jego odpowiednie rozlokowanie,

  W wielu wypadkach konieczne jest również odpowiednie rozplanowanie magazynu i zastosowanie rozwiązań, ułatwiających procesy manipulacyjne podczas prac przeładunkowych.

  Posted by admin @ 2:10 pm

Comments are closed.