• Reforma KSH, czyli czego mogą spodziewać się spółki kapitałowe?

  Możliwość komentowania Reforma KSH, czyli czego mogą spodziewać się spółki kapitałowe? została wyłączona
  26 stycznia, 2023 /  BHP, Praca

  Reforma Kodeksu spółek handlowych, która miała miejsce w październiku 2022 roku oznacza, że priorytetowe stało się aby zarówno zarząd wraz z radą nadzorczą każdej spółki zapoznały się z przepisami, które wpłynąć mogą na działanie różnych firm. Wiele mówi się, że reforma może oznaczać, iż rady nadzorcze oraz zarządy będą wykazywały większą chęć do zaczerpnięcia opinii u radców prawnych i ekspertów ekonomicznych.

  https://jdp-law.pl/reforma-ksh/

  Kluczowe wymiary nowelizacji

  Grupa spółek

  Systemowa zmiana prawa grup spółek wiąże się z tym, że grupa spółek stworzona może być przez dwie spółki – dominującą oraz zależną. Jeśli spółka zależna ma chęć dołączyć do grupy to najpierw podjęta zostaje uchwała wspólników, która uzyskać musi przewagę co najmniej 75% głosów, a na końcu powinien zostać dokonany wpis do rejestru przedsiębiorców.

  Większe kompetencje rad nadzorczych

  Nowe przepisy oznaczają, że rady nadzorcze otrzymują szerszy wachlarz działań i z tego powodu są w stanie zażądać sporządzenia lub przekazania informacji, dokumentów i sprawozdań dotyczących spółki nie tylko od samego zarządu, ale także od prokurentów i osób, które pracują w spółce na podstawie umowy o pracę lub zlecenia. Rada nadzorcza może zawierać umowy z doradcą rady nadzorczej, pomijając tym samym zarząd.

  Zasady orzecznictwa biznesowego, czyli business judgement rule

  W praktyce ta zasada oznacza, iż żaden z członków zarządu spółki nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli działa w granicach uzasadnionego (wyjaśnionego) ryzyka gospodarczego w sposób uczciwy i lojalny wobec spółki, a także oparciu o informacje lub opinie, które mógł zaczerpnąć lub uzyskać w danej sytuacji.

  Posted by admin @ 3:09 pm

Comments are closed.